Vår prosess

Bilde: Sune Eriksen

Bioraffinering for effektiv og bærekraftig ressursbruk

Det er viktig å bruke verdens ressurser effektivt og bærekraftig, og minimere matsvinn. Vi tror på å bruke hele dyret, alle ressurser, og vi bruker bioraffinering som en metode for å oppnå dette. På denne måten kan restråstoff fra kylling og kalkun gjøres om til verdifulle ingredienser.

Enzymatisk hydrolyse - bruker naturens verktøykasse for å produsere høykvalitetsingredienser

Enzymatisk hydrolyse er prosessen vi bruker for å foredle restråstoff fra fjørfe på en naturlig og skånsom måte. Prosessen bruker enzymer, som er naturens eget "verktøy" for å dele proteinrike råvarer i mindre proteiner og peptider. Etter separasjon og tørking ender vi opp med tre produkter: hydrolyserte proteiner og peptider, olje og et protein- og mineralmel.

Bilde: Sune Eriksen

Hva er enzymatisk hydrolyse?

Bioco bruker kontinuerlig enzymatisk hydrolyse for å foredle råvarer av kylling og kalkun og lage hydrolyserte proteiner og peptider. Hva betyr det, og hvordan fungerer det?

Biocos prosess - kontinuerlig enzymatisk hydrolyse

Bioco har implementert kontinuerlig enzymatisk hydrolyse for hydrolyse av fjørferåvarer. Dette gir fordeler for produktkvalitet sammenlignet med batch enzymatisk hydrolyse, noe som er en stor fordel for Biocos kunder.

Hva er enzymatisk hydrolyse?

Bioco bruker kontinuerlig enzymatisk hydrolyse for å foredle råvarer av kylling og kalkun og lage hydrolyserte proteiner og peptider. Hva betyr det, og hvordan fungerer det?

Biocos prosess - kontinuerlig enzymatisk hydrolyse

Bioco har implementert kontinuerlig enzymatisk hydrolyse for hydrolyse av fjørferåvarer. Dette gir fordeler for produktkvalitet sammenlignet med batch enzymatisk hydrolyse, noe som er en stor fordel for Biocos kunder.

Aktuelt

Se alle
Kontakter

Kontakter

Eirik Pallin

Daglig leder Bioco
eirik.pallin@bioco.no

Jonathan Fjällman

Driftsleder Bioco
jonathan.fjallman@bioco.no