SmartBio prosjektet – sensorteknologi for optimal prosesstyring

Råvarer har ofte en god del variasjon i sammensetning. I enzymatisk hydrolyse er det viktig at enzymene får best mulige prosessforhold for å gjøre jobben sin. Hva som er de beste prosessbetingelser avhenger av sammensetning av de inngående råvarene. I SmartBio prosjektet forskes det på hvordan sensorteknologi kan utnyttes for å få de optimale prosessforhold basert på inngående råvarer.

Bilde: Nofima AS

Verktøy som NIR (NærInfraRød) spektroskopi kan raskt analysere inngående råvarer. NIR er nå implementert og testet hos Bioco i regi av forskere hos Nofima som en del av SmartBio prosjektet. NIR-teknologi er en kjent teknologi som fins på markedet, men må kalibreres og tilpasses den enkelte produksjon. Til dette må store mengder data samles inn og analyseres. Data som samles inn av NIR må integreres i prosess styringen.

– Bioco bidrar til en bedre ressursutnyttelse og en mer lønnsom og bærekraftig fjørfeproduksjon. For ytterligere å oppnå bedre lønnsomhet og ressursutnyttelse må vi delta i prosjekter som gir kunnskap og bidrar til å optimalisere prosessen videre. SmartBio er i så henseende et prosjekt vi har store forventninger til, sier daglig leder i Bioco, Eirik Pallin.

SmartBio er et innovasjonsprosjekt som eies av Bioco, med Biomega og Norilia som prosjekt-deltakere. Prosjektet finansieres av FFL og deltakende bedrifter. Nofima er eneste forskningsinstitutt. Les hele saken om Smartbio hos Nofimas nettside.

Kontakter

Kontakter

Eirik Pallin

Daglig leder Bioco
eirik.pallin@bioco.no

Marije Oostindjer, PhD

Fagsjef Forretningsutvikling
marije.oostindjer@norilia.no