Om oss

Bioco - en del av Norturas og Felleskjøpets satsing på bærekraft

Felleskjøpet og Nortura gikk sammen om å utvikle og implementere en ny bioraffineriprosess som et bidrag til et mer bærekraftig landbruk. Bioco er resultatet av denne fellessatsingen.

Om Bioco

Bioco er et bioteknologi- og bioraffineringsselskap lokalisert på Hærland, Norge. Selskapet er et resultat av betydelige investeringer i forskning og utvikling av en ny prosess for et mer bærekraftig landbruk. Bioco har tatt i bruk kontinuerlig enzymatisk hydrolyse i rør for foredling av fjørfe-råstoff.

Bioco - en del av Norturas og Felleskjøpets satsing på bærekraft

Felleskjøpet og Nortura gikk sammen om å utvikle og implementere en ny bioraffineriprosess som et bidrag til et mer bærekraftig landbruk. Bioco er resultatet av denne fellessatsingen.

Om Bioco

Bioco er et bioteknologi- og bioraffineringsselskap lokalisert på Hærland, Norge. Selskapet er et resultat av betydelige investeringer i forskning og utvikling av en ny prosess for et mer bærekraftig landbruk. Bioco har tatt i bruk kontinuerlig enzymatisk hydrolyse i rør for foredling av fjørfe-råstoff.

Kontakter

Kontakter

Eirik Pallin

Daglig leder Bioco
eirik.pallin@bioco.no

Morten Sollerud

Daglig leder
morten.sollerud@norilia.no

Hallgeir Sterten

Utviklingssjef Felleskjøpet Fôrutvikling
hallgeir.sterten@fkf.no