Ofte stilte spørsmål

Her er noen av de mest stilte spørsmålene om Bioco, prosessen og produktene produsert på Bioco.

Hva er Bioco?

Bioco er et nytt bioteknologi- og bioraffineringsselskap, eid av Felleskjøpet Agri og Nortura. På Biocos anlegg foredles bein fra kylling og kalkun ved hjelp av enzymatisk hydrolyse til høy-verdi ingredienser som hydrolyserte proteiner og høy kvalitets olje.

Hva er enzymatisk hydrolyse?

Hydrolyse er en naturlig prosess der et molekyl "kuttes" i mindre deler (lyse) av temperert vann (hydro). Bioco hydrolyserer proteiner fra kylling og kalkun, som "kuttes" i mindre deler (peptider og frie aminosyrer). Ved enzymatisk hydrolyse brukes enzymer for å oppnå dette "kuttet". Enzymer er naturlige proteiner fra naturens egen verktøykasse, som fins for eksempel i magen og tarmen - de bryter ned mat i fordøyelseskanalen. Man kan si at enzymatiske hydrolysen er en industriell prosess som gjør proteinene mer tilgjengelig og tas opp lettere i kroppen. "Fordøyelige" proteiner er spesielt fordelaktige for sensitive mager eller for dem som har behov for ekstra protein.

Hva er proteiner og peptider?

Proteiner er de viktigste byggesteinene i kroppen. Proteiner består av lange kjeder av aminosyrer. I kroppen til mennesker og dyr er det 20-22 ulike aminosyrer, som i ulike kombinasjone danner forskjellige proteiner. Av disse aminosyrene er det 9 (mennesker)/10 (dyr) essensielle aminosyrer. Dette er aminosyrer som må være en del av kostholdet, siden kroppen ikke kan produsere disse selv. Proteiner anses for å være av høy kvalitet dersom innholdet av essensielle aminosyrer er høyt.

Peptider er korte kjeder av aminosyrer. To aminosyrer sammen kalles et dipeptid, og tre et tri-peptid. Peptider er lett fordøyelige, og kan ha en viss bioaktivitet - de har spesifikke og viktige biologiske funksjoner i kroppen, i tillegg til å være byggesteiner for muskler og annet kroppsvev.

Hva er fordelene med hydrolyserte proteiner og peptider?

For å kunne utnytte proteinene vi spiser i kostholdet vårt, må proteinene brytes ned til enkle aminosyrer eller di- / tri-peptider for å kunne passere gjennom tarmveggen. Peptider er derfor viktig for vekst og generell helse, og kan i tillegg ha en viss bioaktivitet, avhengig av rekkefølgen på aminosyrene som utgjør peptidet.

Siden proteinene allerede er nedbrutt i mindre protein-kjeder, er proteinene lettere for kroppen å fordøye og peptidene tas letter opp i kroppen. Det er spesielt viktig med ekstra lett-opptagelige proteiner når proteinbehovet er stort Dette kan for eksempel være dersom man er under vekst, hos eldre med nedsatt fordøyelseskapasitet eller under høy fysisk aktivitet. Noen har også utfordringer med fordøyelsen , for eksempel sensitiv tarm, og kan ha ekstra god nytte av hydrolyserte proteiner). Når proteinene hydrolyseres er det mindre ufordøyd proteiner i tarmen noe som kan bidra til en bedre tarmhelse.

Hydrolyserte proteiner er også gunstige for dem med allergier eller andre følsomheter, siden kroppen ofte kan reagere på store proteiner, men i mindre grad på korte peptider.

Hvordan kan hydrolyserte proteiner brukes?

Det er mange bruksområder for hydrolyserte proteiner både i næringsmidler eller i spesial-fôr til kjæledyr. Alle ingredienser fra Bioco er næringsmiddelgodkjente.


Hydrolyserte proteiner fra kylling og kalkun er spesielt godt egnet for bruk i sportsernæring eller i andre produkter der et høyt proteininnhold er nødvendig, og hvor en god aminosyreprofil og god smak er ønskelig. De egner seg godt både ulike mat- og drikkeprodukter.


Hydrolyserte proteiner er godt egnet i spesialprodukter for v kjæledyrfôr, der høyt proteininnhold og høy fordøyelighet er viktig. De passer spesielt for sensitive hunder med matallergier. Den god smaken gjør dem også egnet til "coating" og øker smakeligheten noe som er spesielt viktig for kjæledyr med redusert appetitt.

Hvordan smaker hydrolyserte proteiner og olje fra Bioco?

Hydrolyserte proteiner og olje fra Bioco lukter og smaker som kylling - en mild grillet kyllingsmak. Proteinene kan sammenlignes med en kraft eller en fond og brukes som smaksberiker i matlaging.

I hvilket format kan hydrolyserte proteiner leveres?

Bioco produserer hydrolyserte proteiner i flytende form med 60% tørrstoff Dette kan leveres på tank eller i IBC-containere. Om ønskelig kan proteinene spraytørkes noe som øker løseligheten av proteinene i vann. Ta kontakt med Norilia om ytterligere spørsmål om ingrediensene, hvordan de kan leveres og lagres.

Brukes det bare norsk råstoff?

Ja, alt av kylling- og kalkunråstoff som benyttes på i Bioco- kommer fra norske gårder.

Inneholder råstoffene innmat, blod og tarmer?

Nei, råstoffet som går inn i Bioco inneholder ikke tarmer, innmat og blod. Råstoffet som benyttes er bein og kjøtt-avskjær og råstoff kommer fra veterinær-godkjente dyr og er godkjent for human konsum. Dette er samme type råstoff som brukes til å lage kraft.

Er produktene fra Bioco bærekraftige?

Ja, hele produksjonen på Bioco er basert på bærekraftsprinsippene for effektiv ressursutnyttelse og sirkulær økonomi. Råstoffet som benyttes er norske, lokalproduserte og kortreiste. Gjennom enzymatisk foredling av bein fra fjørfe gjøres næringsstoffene mer tilgjengelige og bruksområdene øker, noe som gir en bedre ressursutnyttelse og høyere verdi. Norilia er ansvarlig for alt salg og markedsutvikling av Biocos produkter. Vår ambisjon er å bruke hele dyret og produsere produkter verden har nytte og glede av. Bioco bidrar med å skape et mer bærekraftig landbruk, og bedre utnyttelse av norske proteiner.

Hvem er eierne av Bioco?

Bioco AS eies av Nortura SA, gjennom datterselskapet Norilia AS, og av Felleskjøpet Agri SA.

Kontakter

Kontakter

Eirik Pallin

Daglig leder Bioco
eirik.pallin@bioco.no

Øystein Danielsen

Leder Ingredienser Norilia
oystein.danielsen@norilia.no

Hallgeir Sterten

Utviklingssjef Felleskjøpet Fôrutvikling
hallgeir.sterten@fkf.no