Forskning og innovasjon prosjekter

Bioco deltar i flere forsknings- og innovasjonsprosjekter som er finansiert av det norske forskningsrådet, for å videreutvikle hydrolyseprosessen og produktene deres, og for å oppnå ytterligere verdiskaping og ressursutnyttelse.

Bioco delta direkte i de følgende prosjekter:

  • SmartBio - bruk av online analyser av råvarer for prosess optimalisering. Prosjekt er eiet av Bioco og det jobbes sammen med Nofima, Norilia og Biomega.
  • Notably - bruk av kaskadeteknologi for å øke verdiuttaket i forbindelse med enzymatisk prosessering. Prosjekt ledes av Nofima.

Norilia er ansvarlig for salg og markedsutvikling for produkter fra Bioco, og har igangsatt en det forsknings- og utviklingsaktivitet knyttet til produktutvikling og dokumentasjon av egenskaper og effekter. Norilia delta i de følgende relevante prosjekter, i tillegg til Notably og SmartBio:

  • HydroProt - utforsker muligheten for å utvikle nye, spesialtilpassede matkonsepter gjennom bruk av hydrolyserte proteiner. Prosjekt er eiet av Nortura.
  • LMD project - tester helseeffekter av kylling hydrolysater og olje med fokus på metabolsk syndrom. Prosjekt er eiet av Norilia.
  • Pepfishing - utforsker om det finnes peptider i protein hydrolysater som kan bidra til å forebygge eller behandle diabetes. Prosjekt ledes av Nofima.
  • ReVal - Utvikling av en prosess for forbehandling av råstoff for å prosess-optimere enzymatisk hydrolyse. Prosjekt ledes av Nofima.
  • SFI Industrial Biotechnology - et stor tverrfaglig senter for forskningdrevet innovasjon, der enzymatisk hydrolyse er et viktig tema. Dette senteret eies av Sintef Industri.
  • SFI Digital Food Quality - et stor tverrfaglig senter for forskningdrevet innovasjon, der sensor teknologi er et viktig tema. Dette senteret eies av Nofima.

Våre forskning og innovasjon partnere

Kontakter

Kontakter

Eirik Pallin

Daglig leder Bioco
eirik.pallin@bioco.no

Heidi Alvestrand

Leder Forretningsutvikling
heidi.alvestrand@norilia.no