Om Bioco

hero-image

Bioco er et bioteknologi- og bioraffineringsselskap lokalisert på Hærland, Norge. Selskapet er et resultat av betydelige investeringer i forskning og utvikling av en ny prosess for et mer bærekraftig landbruk. Bioco har tatt i bruk kontinuerlig enzymatisk hydrolyse i rør for foredling av fjørfe-råstoff.

En betydelig investering i forskning og innovasjon gjennom mange år har resultert i utvikling og implementering av denne bioteknologiske prosessen i kjøttindustrien. Biocos eiere har stor tro på denne prosessen, og støtte fra Innovasjon Norge har vært avgjørende for å lykkes med etableringen av Bioco.

Hydrolyse er, fra et kjemisk perspektiv, en prosess der et molekyl tar opp vann, og resulterer i at kjemiske bindinger brytes og mindre molekyler dannes. Bioco bruker et av naturens egne verktøy, enzymer, til denne prosessen: her "kutter" enzymer proteinene i mindre protein-kjeder og peptider (veldig korte protein-kjeder) med hydrolyse, under riktige prosess forhold (tid, temperatur).

Bruk av denne biokjemiske prosessen bidrar til økt verdiskaping og ressursutnyttelse for restråstoff fra kylling og kalkun, som i dag har en lav-verdi anvendelse.

Prosesslinjen på Bioco har en stor grad av automatisering, og kan styres av en enkelt operatør. I dag er det syv personer som holder prosessen ved Bioco i gang og produserer fjørfeproteiner, peptider og oljer av spesiell høy kvalitet, og med ettertraktede egenskaper i mange anvendelser.

Kontakter

Kontakter

Eirik Pallin

Daglig leder Bioco
eirik.pallin@bioco.no