Bioco - en del av Norturas og Felleskjøpets satsing på bærekraft

hero-image

Felleskjøpet og Nortura gikk sammen om å utvikle og implementere en ny bioraffineriprosess som et bidrag til et mer bærekraftig landbruk. Bioco er resultatet av denne fellessatsingen.

Dette partnerskapet mellom to av de største samvirkene i Norge er resultatet av et ønske fra begge selskapene om å være mer bærekraftig, og å arbeide for det Grønne Skiftet.

Felleskjøpet ønsker å redusere import av næringsstoffer til deres produksjon av fôr til kjæledyr, og få tilgang til unike hydrolyserte proteiner og peptider. Dette gir muligheter for å lage unike fôrprodukter til kjæledyr.

Nortura ønsker å få igjen høyest mulig verdi for råvarene sine, og ta vare på restråstoff, "pluss" produkter fra deres produksjon. For å gjøre dette ble datterfirmaet Norilia etablert i 2010. Norilia identifiserte en potensiell verdiskapning i å utvinne proteiner fra skjærebein fra fjørfe ved å bruke en innovativ teknologi. Nå er denne teknologien utviklet og implementert hos Bioco AS.

Enzymatisk hydrolyse er en kjent prosess som kan gi et svært fordøyelig og næringsrikt proteinprodukt, avhengig av råstoffet. Fjørfebein, eller skjærebein, er et veldig passende råstoff for dette. Utfordringen har vært å finne en effektiv prosess for å hydrolysere råvarene, som kan implementeres industrielt. Dette ble gjort med suksess på Bioco ved å bruke kontinuerlig enzymatisk hydrolyse.

Nortura har oppnådd en større verdiskapning av deres fjørfeproduksjon. Norilia er ansvarlig for salg og markedsutvikling av alle Bioco-produkter, og bidrar på denne måten til å styrke posisjonen og verdiskapningen i norsk landbruk ytterligere. Felleskjøpet produserer nå fôrprodukter for hunder og katter som har en høyere kvalitet, og er laget av lokale norske ingredienser.

Disse fellesinteressene danner grunnlaget for fellessatsingen Bioco.

Om Bioco

Bioco er et bioteknologi- og bioraffineringsselskap lokalisert på Hærland, Norge. Selskapet er et resultat av betydelige investeringer i forskning og utvikling av en ny prosess for et mer bærekraftig landbruk. Bioco har tatt i bruk kontinuerlig enzymatisk hydrolyse i rør for foredling av fjørfe-råstoff.

Biocos prosess - kontinuerlig enzymatisk hydrolyse

Bioco har implementert kontinuerlig enzymatisk hydrolyse for hydrolyse av fjørferåvarer. Dette gir fordeler for produktkvalitet sammenlignet med batch enzymatisk hydrolyse, noe som er en stor fordel for Biocos kunder.

Peptidfordelen i fôr til kjæledyr

Biocos produkter har flere fordelaktige egenskaper når det gjelder bruksområder i fôr til kjæledyr. Hydrolyserte proteiner og peptider av matkvalitet fra Bioco har en spesielt høy grad av hydrolyse, det vil si de inneholder høye nivåer av peptider og frie aminosyrer og har derfor en høy fordøyelighet. Av den grunn er de hydrolyserte proteinene spesielt godt egnet for dyr med fôrfølsomhet eller fôrallergi, og for dyr med behov for ekstra proteiner. Alle produktene fra Bioco er av matkvalitet og produsert i et BRC-godkjent anlegg.

Proteiner for ytelse og velvære

Proteiner – alle trenger dem, og noen ser ut til aldri å få nok av dem. Bioco tilbyr hydrolyserte proteiner og peptider som kan gi gode ernærings- og smaksfordeler i forskjellige mat- og drikkeapplikasjoner, der ytelse og velvære er viktig.

Om Bioco

Bioco er et bioteknologi- og bioraffineringsselskap lokalisert på Hærland, Norge. Selskapet er et resultat av betydelige investeringer i forskning og utvikling av en ny prosess for et mer bærekraftig landbruk. Bioco har tatt i bruk kontinuerlig enzymatisk hydrolyse i rør for foredling av fjørfe-råstoff.

Peptidfordelen i fôr til kjæledyr

Biocos produkter har flere fordelaktige egenskaper når det gjelder bruksområder i fôr til kjæledyr. Hydrolyserte proteiner og peptider av matkvalitet fra Bioco har en spesielt høy grad av hydrolyse, det vil si de inneholder høye nivåer av peptider og frie aminosyrer og har derfor en høy fordøyelighet. Av den grunn er de hydrolyserte proteinene spesielt godt egnet for dyr med fôrfølsomhet eller fôrallergi, og for dyr med behov for ekstra proteiner. Alle produktene fra Bioco er av matkvalitet og produsert i et BRC-godkjent anlegg.

Biocos prosess - kontinuerlig enzymatisk hydrolyse

Bioco har implementert kontinuerlig enzymatisk hydrolyse for hydrolyse av fjørferåvarer. Dette gir fordeler for produktkvalitet sammenlignet med batch enzymatisk hydrolyse, noe som er en stor fordel for Biocos kunder.

Proteiner for ytelse og velvære

Proteiner – alle trenger dem, og noen ser ut til aldri å få nok av dem. Bioco tilbyr hydrolyserte proteiner og peptider som kan gi gode ernærings- og smaksfordeler i forskjellige mat- og drikkeapplikasjoner, der ytelse og velvære er viktig.

Kontakter

Kontakter

Eirik Pallin

Daglig leder Bioco
eirik.pallin@bioco.no

Morten Sollerud

Daglig leder
morten.sollerud@norilia.no

Hallgeir Sterten

Utviklingssjef Felleskjøpet Fôrutvikling
hallgeir.sterten@fkf.no