Biocos prosess - kontinuerlig enzymatisk hydrolyse

hero-image
Bilde: Bioco
Vår prosess

Bioco har implementert kontinuerlig enzymatisk hydrolyse for hydrolyse av fjørferåvarer. Dette gir fordeler for produktkvalitet sammenlignet med batch enzymatisk hydrolyse, noe som er en stor fordel for Biocos kunder.

Råvaren gir forutsetningen for kvalitetsprodukter fra Bioco - men det er hydrolysereaksjonen som gjør at produktene våre skylle seg ut fra andre på markeder. En godt kontrollert og presis reaksjon er nøkkelen til både høy kvalitet og høyt utbytte.

Tid, temperatur og type enzym kan kontrolleres i Biocos reaktor, og alle disse faktorene kan påvirke de ferdige produktene. Bioco bruker et tradisjonell mat enzym fra ikke-GMO mikrobiell kilde. Tid og temperatur kan enkelt endres. Dette betyr at reaktoren på Bioco er fleksibel med hensyn til bruk av forskjellige enzymer, dersom andre produktegenskaper er ønsket.

Bioco prosessen er kontinuerlig, istedenfor en batch-prosess. Den kontinuerlige prosessen med kontroll over tid og temperatur resulterer i stabile produkter med stabile egenskaper. Å bruke samme enzym med de samme hydrolysebetingelsene gir en jevn hydrolyse av proteinet. Takket være dette og vår relativt jevne råvarestrøm oppnår vi en stabil hydrolyse og produkt hver gang.

Et nær-infrarødt (NIR) spektrometer er installert for å styrke vår kontroll av produktkvalitet ytterligere. NIR-spektrometeret måler sammensetningen av innkommende råvarer, og vil bli koblet til prosessstyringen av Bioco i fremtiden.
Et nær-infrarødt (NIR) spektrometer er installert for å styrke vår kontroll av produktkvalitet ytterligere. NIR-spektrometeret måler sammensetningen av innkommende råvarer, og vil bli koblet til prosessstyringen av Bioco i fremtiden.
Bilde: Nofima

Etter at den biokjemiske prosessen med hydrolyse er fullført, blir enzymene inaktivert, og den resulterende masse blir separert i tre produktstrømmer som deretter tørkes etter behov.

Kontinuerlig er et nøkkelkonsept for Bioco.

Kontakter

Kontakter

Eirik Pallin

Daglig leder Bioco
eirik.pallin@bioco.no

Jonathan Fjällman

Driftsleder Bioco
jonathan.fjallman@bioco.no