Kan flertrinns enzymatisk prosessering bidra til å utnytte enda mer av potensialet i våre råvarer?

Enzymatisk hydrolyse er en viktig teknologi for Norilia. Det er denne teknologien vi har tatt i bruk for å produsere våre protein- og oljeingredienser fra fjørfe. Enzymatisk hydrolyse er en effektiv teknologi som skaper høykvalitets ingredienser. Men hva om man ved å legge til flere trinn i prosessen klarer å gjøre tilgjengelig enda flere av råvarens potensielle fordeler for våre kunder? Å undersøke potensialet i og merverdien av flertrinns enzymatisk hydrolyseprosessering, eller med andre ord, kaskadeteknologi, er fokuset for forskningsprosjektet Notably, ledet av Nofima AS.

Notably er forkortelsen for prosjektet "Novel Cascade Technology for optimum utilization of animal and marine byproducts". Prosjektet går over fire år fra 2018 til 2022. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd under BIONÆR-programmet. Partnere er Sintef Industri, Simula, Lunds Universitet, Brødrene Karlsen, Biomega Group, Norilia og Bioco.

På Nofimas nettsted finner du en artikkel med flere detaljer om prosjektet: https://nofima.no/en/nyhet/2018/12/cod-heads-and-chicken-carcasses-rise-in-value/