Aktuelt

Innovativ bruk av restråstoff fra kylling og kalkun

Publisert: 07, 12, 2021 | Oppdatert: 07, 12, 2021

Hvordan kommer høyverdige proteiner best til nytte for mennesker? Det nylig avsluttede IPNprosjektet Hydroprot har hatt som mål å utvikle minst tre nye høyverdige og trygge kyllinghydrolysat-baserte produkter. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet.

Minister-besøk på Bioco

Publisert: 07, 06, 2021 | Oppdatert: 07, 06, 2021

Bioco er blant de første i verden som lykkes med å gjøre bein-råstoff fra kylling og kalkun om til høyverdige proteiner gjennom
rør-hydrolyse. Onsdag 23. juni besøkte landbruks- og matminister Olaug Bollestad det nye Bioco-anlegget på Hærland i Indre Østfold.

Unge og eldre sier ja-takk til proteinpulver fra kyllingrestråstoff - resultat fra HydroProt

Publisert: 06, 17, 2021 | Oppdatert: 06, 29, 2021

Å sørge for at hele kyllingen blir spist er bra både for miljøet, helsen og økonomien. Nå har Nofima-forskere undersøkt om unge, eldre og treningsivrige kan tenke seg proteinberiket mat basert på restråstoff fra kylling, som del av HydroProt prosjekt. Et artikkel om tema har vært publisert hos Matindustrien og forskning.no

NHO Mat og Drikke medlemspraten - Bioco

Publisert: 11, 26, 2020 | Oppdatert: 11, 26, 2020

NHO Mat og Drikke har skrevet et fint opplegg om Bioco hos sin nettside under "Medlemspraten"

SmartBio prosjektet – sensorteknologi for optimal prosesstyring

Publisert: 06, 16, 2020 | Oppdatert: 09, 02, 2020

Råvarer har ofte en god del variasjon i sammensetning. I enzymatisk hydrolyse er det viktig at enzymene får best mulige prosessforhold for å gjøre jobben sin. Hva som er de beste prosessbetingelser avhenger av sammensetning av de inngående råvarene. I SmartBio prosjektet forskes det på hvordan sensorteknologi kan utnyttes for å få de optimale prosessforhold basert på inngående råvarer.

Doktorgrad for studier som viser effekt av kylling hydrolysat på metabolisme

Publisert: 09, 17, 2019 | Oppdatert: 06, 04, 2020

Thomas Aquinas Aloysius disputerte 13.09.2019 for PhD graden ved Universitetet i Bergen (UiB) på avhandlingen: Chicken protein hydrolysates and chicken oil influence lipid metabolism and inflammation in relation to obesity and atherosclerosis. Doktoranden er fra Jaffna på Sri Lanka. Han har Cand.scient. grad i molekylærbiologi fra UiB.

Kyllingbein som medisin mot diabetes

Publisert: 03, 22, 2019 | Oppdatert: 06, 04, 2020

Rundt 8% av verdens befolkning har diabetes type 2, en sykdom som skyldes at de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertelen danner for lite av hormonet insulin. Insulin er viktig for opptak av sukker fra blodbanen til ulike vev i kroppen. Diabetes type 2 fører til et vedvarende forhøyet blodsukker fordi kroppens celler ikke klarer å ta opp sukkeret, og det hoper seg opp i blodet som over tid er negativt for helsen. En fremtidig løsning kan potensielt bli funnet i kyllingpeptider.

Kan flertrinns enzymatisk prosessering bidra til å utnytte enda mer av potensialet i våre råvarer?

Publisert: 01, 16, 2019 | Oppdatert: 06, 08, 2020

Enzymatisk hydrolyse er en viktig teknologi for Norilia. Det er denne teknologien vi har tatt i bruk for å produsere våre protein- og oljeingredienser fra fjørfe. Enzymatisk hydrolyse er en effektiv teknologi som skaper høykvalitets ingredienser. Men hva om man ved å legge til flere trinn i prosessen klarer å gjøre tilgjengelig enda flere av råvarens potensielle fordeler for våre kunder? Å undersøke potensialet i og merverdien av flertrinns enzymatisk hydrolyseprosessering, eller med andre ord, kaskadeteknologi, er fokuset for forskningsprosjektet Notably, ledet av Nofima AS.