Kyllingbein som medisin mot diabetes

Rundt 8% av verdens befolkning har diabetes type 2, en sykdom som skyldes at de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertelen danner for lite av hormonet insulin. Insulin er viktig for opptak av sukker fra blodbanen til ulike vev i kroppen. Diabetes type 2 fører til et vedvarende forhøyet blodsukker fordi kroppens celler ikke klarer å ta opp sukkeret, og det hoper seg opp i blodet som over tid er negativt for helsen. En fremtidig løsning kan potensielt bli funnet i kyllingpeptider.

Forskere fra Nofima AS har undersøkt om rester fra melk eller kylling kan inneholde bioaktive peptider som kan hjelpe personer med diabetes. Enzymatisk hydrolyse ble brukt for å bryte ned proteinene fra melk og kylling til peptider. Dette er den samme prosessen som brukes på Bioco hvor protein og olje ingrediensene til Norilia produseres. Gjennom svært kompliserte biokjemiske metoder undersøker de om noen av disse peptidene kan ha helseeffekter. Forskerne fant 19 peptider som potensielt kan bidra til å regulere blodsukkeret. De neste steget blir å teste helseeffekter i rotter med diabetes.

Dette arbeidet gjøres i PepFishing prosjektet og ledes av Sileshi Gizachew Wubset, Nofima AS. Norilia er involvert som industipartner.

Les den vitenskapelig artikkel her: https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2019/FO/C8FO02450B#!divAbstract

Original skrevet av Nofima : https://forskning.no/diabetes-medisin-nofima/stoff-i-kyllingbein-hadde-lignende-effekt-som-diabetesmedisin/1285289

Mer informasjon om prosjektet: https://nofima.no/en/prosjekt/pepfishing/

Kontakter

Kontakter

Marianne Skov Markussen, PhD

Fagsjef Ernæring
marianne.skov.markussen@norilia.no