Rene og trygge råvarer - grunnlaget for kvalitetsingredienser

hero-image
Bilde: Sune Eriksen
Våre råvarer

Et kontinuerlig fokus på kvalitet og mattrygghet. Friske dyr som er tatt godt vare på. Råvarene som går inn i Biocos unike prosess er av kvalitet i verdensklasse.

Friske dyr som grunnlag for trygge råvarer

Norge mange naturlige fordeler som hjelper til med å forhindre sykdommer. I tillegg er det et sterkt fokus på forebyggende helsearbeid. Disse to faktorene bidrar til rene og trygge råvarer som brukes av Bioco for å produsere ingredienser av høy kvalitet.


Norge har et kaldt klima, og gårdene er små og ligger spredt. Dette bidrar til lavere sykdomspress. Utdannings- og kompetansenivået til produsentene er høyt. I et internasjonalt perspektiv er den gjennomsnittlige norske gården liten med et begrenset antall dyr. Dette gjør det lettere å opprettholde en god oversikt over helsetilstanden til alle dyrene.

Norge drar nytte av et kaldt klima og en ren og rik natur, og gårdene ligger spredt over hele landet.
Norge drar nytte av et kaldt klima og en ren og rik natur, og gårdene ligger spredt over hele landet.

Norske husdyr er blant de friskeste i verden. Norges bruk av antibiotika innenfor landbruk er den laveste i Europa og en av de laveste i verden. Det norske landbruket har sammen med veterinærer og bønder arbeidet systematisk for å redusere bruken av antibiotika blant matproduserende dyr, både gjennom forebyggende helsearbeid, avl og ansvarlig bruk av antibiotika. Kylling i Norge produseres uten forebyggende narasin - frem til nå er Norge det eneste landet i Europa som klarer dette med suksess. Dette bidrar til å redusere risikoen for antibiotikaresistente mikroorganismer.

Det er ikke tillatt å bruke GMO eller veksthormoner i dyrefôr. Alt fôrkonsentrat varmebehandles.

Det er et sterkt fokus på å forhindre at bakterier sprer seg fra dyr til mennesker. Det er strenge rutiner for hygiene og smittevern på gården, på slakteriet og under matproduksjon. Aktiv overvåking av dyresykdommer, fôr og mattrygghet bidrar til friske dyr og trygg mat.

God dyrevelferd er en forutsetning

God dyrevelferd er nøkkelen til god dyrehelse og utgjør en viktig del av ansvaret for godt stell av dyr. Norske bønder har tradisjon for å ta godt vare på dyrene sine.

Regler og forskrifter for dyrevelferd på gårder, under transport og på slakteriet er svært strenge. Eventuelle avvik rapporteres umiddelbart til myndighetene for mattrygghet, og hyppige veterinærbesøk er obligatoriske.

Norge har utviklet og implementert dyrevelferdsprogrammer per dyreslag. For kylling er det et spesifikt fokus på å sikre god fot- og benhelse og minimere stress, for eksempel gjennom å gi mer plass, gode lysforhold og berikelse av miljøet. Norge har på mange områder strengere regler for dyrevelferd enn EU.

En sterk verdikjede og fokus på kvalitet

En unik fordel som Bioco og Biocos kunder har, er at den fysisk integreringen av Bioco-anlegget på slakteriet på Hærland, Norge, gir mulighet for en uavbrutt forsyningskjede uten ekstern transport. Råvarene flyttes direkte fra skjæringslinjen og inn i Bioco-prosessen gjennom et vakuumstyrt rør. Dette sikrer at råvarene er superferske og ikke utsettes for noen utvendige variasjoner under ekstern transport.

Bioco drar nytte av fysisk integrasjon med Nortura Hærland, og sikrer superferske råvarer rett fra kilden.
Bioco drar nytte av fysisk integrasjon med Nortura Hærland, og sikrer superferske råvarer rett fra kilden.

Bioco drar også nytte av de gode produksjons-, kvalitets- og sporbarhetssystemene som er på plass som hjelper hele sektoren til å overvåke statusen i sektoren og kontinuerlig arbeide for ytterligere forbedringer. Kvalitetssystemet i landbruket (Kvalitetssystemet i Landbruket, KSL) brukes til å overvåke overholdelse av lover, forskrifter og krav fra kunder. I tillegg er Bioco BRC-sertifisert og godkjent for produksjon av mat av Mattilsynet.

Kontakter

Kontakter

Eirik Pallin

Daglig leder Bioco
eirik.pallin@bioco.no

Sigurdur Johannesson

Leder Nutri
sigurdur.johannesson@norilia.no

Morten Sollerud

Daglig leder
morten.sollerud@norilia.no